This is a free Purot.net wiki

Tiede/tutkimus & luontoliikunta

Seikkailukasvatus & tutkimus

http://www.seikkailukasvatus.fi/fi/tietovaranto/tutkimus/

Luontoliikunta oppimisen tukena

Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa: Etnografinen tutkimus. Väitöskirja luontoliikunnasta opetuksessa.

Oppimisen ilo löytyy luonnosta.

Seikkaillen liikuntatiedettä

http://www.coeo.org/images/stories/Digital%20Pathways/Pathways_25_3.pdf sivut 26-29

Discuss & brainstorm